จำนวนครั้งการใช้ระบบงาน
ลำดับที่ รหัสผู้ใช้งาน จำนวนครั้งที่ใช้งาน
1 everyone 5162
2 Waiphot 3780
3 prachuap 2388
4 phonthip 1782
5 chatnuchai 1527
6 saowani 968
7 phonnicha 536
8 ratchani 431
9 khwanta 410
10 Saowalak_w 356
11 Konchawan 251
12 sulaiporn 210
13 admin 206
14 chiraphon 193
15 Saowalak 178
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]