จำนวนครั้งการใช้ระบบงาน
ลำดับที่ รหัสผู้ใช้งาน จำนวนครั้งที่ใช้งาน
1 everyone 5561
2 Waiphot 4049
3 prachuap 2697
4 phonthip 1805
5 chatnuchai 1531
6 saowani 988
7 phonnicha 613
8 khwanta 584
9 ratchani 433
10 Saowalak_w 356
11 Konchawan 251
12 sulaiporn 210
13 admin 206
14 chiraphon 193
15 nongchaporn 187
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]